Automobilių remontas ir priežiūra

Automobilių kėbulo remontas ir dažymas

Automobilių dujų įranga

Automobilių apsaugos ir komforto įranga

 

VIZIJA – MISIJA – VERTYBĖS – POLITIKA

VIZIJA: visada išlikti lyderių pozicijose ir siekti aukščiausio klientų įvertinimo, teikti pilną automobilių aptarnavimą ir remontą.
MISIJA: pažangiausiomis technologijomis ir kokybiškais darbais tenkinti kiekvieno automobilio markės vartotojo poreikius.

VERTYBĖS: pagrindinės mūsų vertybės aptarnaujant klientus:

  • Patirtis
  • Kompetencija
  • Objektyvumas
  • Novatoriškumas
  • Konfidencialumas

POLITIKA:

Tobulinti ir palaikyti įmonės integruotą vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 ir ISO 14001 standartų ir susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, didinti jos veikimo rezultatyvumą.

Kelti įmonės darbuotojų vadybinę ir techninę kompetenciją, ugdyti savarankiškumą ir kūrybiškumą bei asmeninę atsakomybę, suteikti sąlygas ir motyvaciją dirbti demokratiškoje ir atviroje atmosferoje.

Teikti klientui kokybiškas, jo poreikius  ir reikalavimus bei įmonės įsipareigojimus atitinkančias paslaugas produktus. Palaikyti ilgalaikius, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais grįstus santykius su tiekėjais ir partneriais.

Taikyti inovatyvias ir saugias bei aplinką saugančias technologijas veiklos ir paslaugų teikimo procesų palaikymui, paslaugų kokybei ir patikimumui užtikrinti. Optimizuoti paslaugos teikimo procesus racionaliai naudojant gamtos išteklius bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

Kaupti ir analizuoti veiklos duomenis įmonės veiklai planuoti, priimti faktais pagrįstus verslo ir valdymo sprendimus.

Peržiūrėti politikos nuostatas, išlaikant ją aktualią, nustatant naujus tikslus ir uždavinius,siekiant nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo.

 

 

Serviso rezervacija